Een nieuw boek oppakken is een ritueel. Gevolgd door bladeren, door kijken, door ruiken en soms direct daarna: lezen. Wat is dat toch? Ja natuurlijk. De bestsellers lijst, de prijswinnaars, de top tien …dan begrijp ik het nog wel, maar een boek, opgestuurd door twee mij onbekende artsen die zich de vraag stelden: “is vitaal heel oud worden een geheim of een geluk”, dan wordt dat oppakken toch anders. Ik werd nieuwsgierig.

Het boek is groot. Ziet er prachtig uit met op de hard cover een zo te zien vitale 99plusser in een herfstbos. De symboliek straalt er van af. In een hoekje van de omslag wordt de uitgeverij genoemd. Uitgeverij Langerhans en dan is het plaatje compleet.

 

De eilandjes van Langerhans. Bij mensen met diabetes type 1 wordt oorlog gevoerd op die eilandjes waardoor de insulinelevering in ons lichaam grotendeels vernietigd wordt. Langerhans en 99+.. Onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek op het gebied van suikerziekte en aanverwante aandoeningen. Dat willen de twee artsen en een aantal collega’s. Maar die Langerhans onderzoeksgroep wil meer weten. Ze vraagt zich af of de oudere mens overbehandeld wordt, of minder pillen misschien gezonder zou zijn, of vitaal ouder worden een geluk of een geheim is en als het een geheim is of er dan een sleutel bestaat om dat geheim te ontcijferen.

 

Er zijn meerdere wegen die naar de financiering van onafhankelijk onderzoek kunnen leiden. De opbrengst van dit prachtige boek is er een van. De verhalen van 10 zeer vitale in het begin van de twintigste eeuw geboren mannen en vrouwen zijn aandoenlijk en onthullend. Er wordt een beeld geschetst van hun leven met antwoorden op de vraag: “hoe zou het komen dat u zo oud geworden bent”. De nuchterheid van het antwoord: “Door te blijven ademen…” zegt wel iets over de levenshouding. Ook de vrouw die vertelt dat het misschien wel komt omdat ze iedere dag biest eet geeft een indruk. (Ik moest wel even opzoeken wat biest precies is. Mijn melkleverancier levert het niet.. de melk van een koe in de dagen nadat ze gekalft heeft.. rb).

 

De grote gezinnen van de vorige eeuw, het harde werken, de echte zorg voor elkaar, de rol van de kerk of de buur verpakt in prachtige foto’s. Om zo 99+ te mogen worden geeft hoop en werkt inspirerend en als via onafhankelijk onderzoek de sleutel gevonden kan worden om het hoe en waarom te ontrafelen verdient dit boek een plekje bij velen en volgen er misschien antwoorden op vragen die er echt toe doen in de zorg.